1.10.28.10.2018

Kraków

Akcja „Hoover Table” jest wynikiem projektu „Uczcijmy Hoovera” zainicjowanego przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest włączenie się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a także uczczenia 100 rocznicy relacji polsko-amerykańskich, poprzez przypomnienie niezwykłej sylwetki wielkiego przyjaciela Polski, późniejszego Prezydenta USA – Herberta Hoovera i jego pomocy humanitarnej dla Polski. Jako Szef Amerykańskiej Administracji Pomocy powołanej w 1919 roku Hoover inicjował i organizował działania zmierzające do ratowania Polaków, a szczególnie polskich dzieci przed głodem i tyfusem, a także służące odbudowie gospodarczej zniszczonego kraju.

Najbardziej spektakularną zorganizowaną przez niego akcją był Obiad Nieobecnego Gościa, który odbył się 29 grudnia 1920 r. w Hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku. Na zaproszenie Herberta Hoovera odpowiedziało 1000 osób, które wpłaciły po 1000 dolarów, natomiast wartość posiłku, który otrzymali nie przekroczyła 22 centów – równowartości ówczesnej dziennej racji żywieniowej polskiego dziecka. Potentatom gospodarczym ówczesnej Ameryki zaoferowano porcję ryżu i ziemniaków, a do popicia gorące kakao. Zebrano wtedy 3 miliony dolarów (2 miliony dołożył obecny na obiedzie John D. Rockefeller Jr.), które następnie przeznaczono na pomoc medyczną i żywność dla polskich dzieci, za co Herbert Hoover dostał imienną depeszę z podziękowaniem od Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

W szczytowym momencie akcji pomocy dla Polski dożywianych było ponad 1,3 mln dzieci w trzech tysiącach miast i wsi. W 1922 roku Sejm Ustawodawczy przyznał Herbertowi Hooverowi tytuł honorowego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, a już od 1919 roku uniwersytety, w tym Uniwersytet Jagielloński, w uznaniu zasług wręczyły mu doktoraty honoris causa.

Hoover Table na 100-lecie niepodległości – 
telewizja.krakow.pl

O projekcie Hoover Table – 
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

O projekcie Hoover Table –
Konsul generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie B. Bix Aliu

O projekcie Hoover Table –
Amerykańska Izba Handlowa, Country Manager Motorola Solutions Jacek Drabik

O projekcie Hoover Table –
Prezes Zarządu, Fundator, Polski Instytut Filantropii Robert Kawałko

Celem akcji jest stworzenie możliwości udziału w obozie przygodowo-językowym dla młodzieży z krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz upowszechnienie wiedzy i pamięci o Herbercie Hooverze oraz jego misji.

Projekt obejmuje 5 etapów:
  • I ETAP:

25 września 2018 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa – odbędzie się konkurs wiedzy o USA i Herbercie Hooverze dla młodzieży z krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych podzielona na 2 grupy wiekowe: 10-14 lat oraz 15-24. Nagrodą są wyjazdy na letni obóz przygodowo-językowy. Liczba nagrodzonych dzieci i młodzieży zależy od kwoty uzyskanej w drugim etapie projektu.

  • II ETAP:   

Od 10 września do 7 października 2018 r. będzie trwała akcja informacyjna wśród członków Amerykańskiej Izby Handlowej oraz przedsiębiorców krakowskich z hasłem przewodnim akcji: 1 firma sponsorem obozu przygodowo-językowego dla 1 dziecka.

    
  • III ETAP:   

Od 1 do 7 października 2018 r. akcja o nazwie „Hoover Table” będzie prowadzona w krakowskich restauracjach.

Udział w akcji polega na udostępnieniu 1 stolika (lub więcej) i przekazaniu zadeklarowanego, dowolnego procenta dochodu z tego stolika, w wyżej wymienionym okresie, na specjalne konto utworzone przez Polski Instytut Filantropii, z przeznaczeniem na sfinansowanie obozu dla zwycięzców konkursu wiedzy o USA i Herbercie Hooverze (etap I).

Lista restauracji, które wezmą udział w projekcie będzie opublikowana na niniejszej stronie internetowej dedykowanej wyłącznie temu projektowi, a także w komunikatach zamieszczanych na oficjalnej stronie miasta Krakowa, a informacje o całym projekcie w komunikatach partnerów akcji.

Każda restauracja otrzyma specjalne logo akcji do oznakowania stolika/stolików. Z kolei najbardziej hojni restauratorzy zostaną nagrodzeni specjalnymi wyróżnieniami Prezydenta Miasta Krakowa podczas koncertu galowego.

 
  • IV ETAP:  

18 października 2018 r. – Koncert galowy na cześć Herberta Hoovera w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach w Krakowie.

Zwieńczeniem projektu będzie uroczysty koncert galowy w Muzeum Narodowym w Sukiennicach z udziałem wybitnego amerykańskiego pianisty Neala Larrabee wraz z orkiestrą Sinfonietta Cracovia oraz oficjalne podziękowanie przedsiębiorcom i restauratorom, którzy wzięli udział w akcji wraz ze skromnym poczęstunkiem – wzorem kolacji charytatywnej zorganizowanej przez H. Hoovera.

  • V ETAP: 

25 października 2018 r.  w salach reprezentacyjnych Pałacu Wielopolskich w Krakowie odbędzie się spotkanie wszystkich darczyńców z beneficjentami projektu,

połączone z wręczeniem dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu wiedzy o USA i Herbercie Hooverze oraz nauczycielom przygotowującym młodzież do konkursu wraz z poczęstunkiem.

Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież w 2 kategoriach wiekowych 10-14 lat oraz 15-24 z krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Na potrzeby akcji zostało założone specjalne konto bankowe, na które będą wpływać wszystkie środki finansowe wpłacane przez darczyńców na rzecz niniejszego projektu.

Niniejsze konto będzie prowadzone przez Fundację Polski Instytut Filantropii – jednego z partnerów wydarzenia.

Numer Rachunku Bankowego: 80 1750 0012 0000 0000 3893 0777
Nazwa Banku: Raiffeisen Polbank

Fundacja Polski Instytut Filantropii
ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa
tel/fax.: +48 12 423 80 07
e-mail: instytut@pif.org.pl

9 + 2 =