II edycja 15 listopada 2019

Akcja „Hoover Table” jest wynikiem projektu „Uczcijmy Hoovera” zainicjowanego przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest włączenie się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a także uczczenia 100 rocznicy relacji polsko-amerykańskich, poprzez przypomnienie niezwykłej sylwetki wielkiego przyjaciela Polski, późniejszego Prezydenta USA – Herberta Hoovera i jego pomocy humanitarnej dla Polski. Jako Szef Amerykańskiej Administracji Pomocy powołanej w 1919 roku Hoover inicjował i organizował działania zmierzające do ratowania Polaków, a szczególnie polskich dzieci przed głodem i tyfusem, a także służące odbudowie gospodarczej zniszczonego kraju.

Najbardziej spektakularną zorganizowaną przez niego akcją był Obiad Nieobecnego Gościa, który odbył się 29 grudnia 1920 r. w Hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku. Na zaproszenie Herberta Hoovera odpowiedziało 1000 osób, które wpłaciły po 1000 dolarów, natomiast wartość posiłku, który otrzymali nie przekroczyła 22 centów – równowartości ówczesnej dziennej racji żywieniowej polskiego dziecka. Potentatom gospodarczym ówczesnej Ameryki zaoferowano porcję ryżu i ziemniaków, a do popicia gorące kakao. Zebrano wtedy 3 miliony dolarów (2 miliony dołożył obecny na obiedzie John D. Rockefeller Jr.), które następnie przeznaczono na pomoc medyczną i żywność dla polskich dzieci, za co Herbert Hoover dostał imienną depeszę z podziękowaniem od Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

W szczytowym momencie akcji pomocy dla Polski dożywianych było ponad 1,3 mln dzieci w trzech tysiącach miast i wsi. W 1922 roku Sejm Ustawodawczy przyznał Herbertowi Hooverowi tytuł honorowego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, a już od 1919 roku uniwersytety, w tym Uniwersytet Jagielloński, w uznaniu zasług wręczyły mu doktoraty honoris causa.

Na ratunek polskim dzieciom – Herbert Hoover i jego 4 wizyty w Polsce

Celem akcji HOOVER TABLE jest stworzenie możliwości udziału w obozie przygodowo-językowym dla młodzieży z krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zagrożonych ubóstwem oraz upowszechnienie wiedzy i pamięci o postaci Herberta Hoovera i jego misji.

Szczegóły akcji w 2019 r. : 

  • 1 sierpnia  – ogłoszenie konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Mój Hoover”. 

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprezentowanie – w formie literackiej, plastycznej lub filmowej – sylwetki kogoś, kto dla uczestnika konkursu jest współczesnym bohaterem, kto przypomina postać 31. Prezydenta Stanów Zjednoczonych Herberta Hoovera –  wielkiego przyjaciela Polaków – pod względem takich cech jak współczucie, dobroczynność i hojność.

Konkurs potrwa do 30 września. 

  • Od 1 do 30 września potrwa akcja HOOVER TABLE w krakowskich restauracjach.

Każdy zgłoszony restaurator udostępni swoim klientom przynajmniej 1 stolik, który zostanie oznakowany logotypem akcji. Każdy z nas, kto odwiedzi w tych dniach restauracje oznakowane plakatem akcji, będzie mógł zasiąść przy Stoliku Hoovera i dorzucić swoją cegiełkę na szczytny cel. Po zakończeniu akcji restaurator przekazuje zebraną kwotę na dedykowane konto prowadzone przez Fundację Polski Instytut Filantropii w terminie nie później niż do 15 października 2019 r.

  • Równolegle, zaangażowani w akcję przedsiębiorcy, w tym zrzeszeni w Amerykańskiej Izbie Handlowej oraz Krakowskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej przekazują swoje wpłaty na konto akcji:

Numer Rachunku Bankowego: 80 1750 0012 0000 0000 3893 0777

Nazwa Banku: Raiffeisen Polbank

Fundacja Polski Instytut Filantropii

  1. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa

tel./fax.: +48 12 423 80 07

e-mail: instytut@pif.org.pl

Pozyskane środki będą przeznaczone na sfinansowanie wyjazdu na obóz językowo-przygodowy dla dzieci z krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem z powodu ubóstwa. 

Dzieci będą kwalifikowane do wyjazdu na podstawie wyników konkursu „Mój Hoover”. 

  • 15 listopada odbędzie się  Uroczysta Gala wręczenia statuetek „Hoovera wszystkim darczyńcom. 

  • 6 grudnia podczas Gali dla dzieci – nastąpi ogłoszenie laureatów konkursu oraz  wręczenie dyplomów i upominków dla jego uczestników. 

Pamiętajmy, że darczyńcą może być każdy z nas – zasiądź do Stolika Hoovera i pomagaj!

Relacje z warsztatów

Relacje z wakacji

Na potrzeby akcji zostało założone specjalne konto bankowe, na które będą wpływać wszystkie środki finansowe wpłacane przez darczyńców na rzecz niniejszego projektu.

Niniejsze konto będzie prowadzone przez Fundację Polski Instytut Filantropii – jednego z partnerów wydarzenia.

Numer Rachunku Bankowego: 80 1750 0012 0000 0000 3893 0777
Nazwa Banku: Raiffeisen Polbank

Fundacja Polski Instytut Filantropii
ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa
tel/fax.: +48 12 423 80 07
e-mail: instytut@pif.org.pl

Media o projekcie

Po raz drugi w Krakowie odbędzie się akcja „Stolik Hoovera”, przypominająca o 31. prezydencie Stanów Zjednoczonych, dzięki któremu pomoc otrzymały miliony dzieci w Polsce.

8 + 4 =