Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele Hoovera!

Trwa piąta edycja projektu Hoover Table upamiętniającego Herberta Hoovera –
amerykańskiego prezydenta-filantropa. Wzorem poprzedniej edycji, celem akcji jest wsparcie zagrożonych wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych przy ul. Górka Narodowa w Krakowie.

Partnerami projektu są: Urząd Miasta Krakowa, Konsulat Generalny USA w Krakowie, AmCham Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie i Fundacja Pełni Kultury.

Upamiętnijmy razem działalność Hoovera!

W Archiwum znajdą Państwo relacje z poprzednich edycji: 2018, 2019, 2020-21 i 2022.

Z poważaniem,
Organizatorzy Hoover Table

Akcja „Hoover Table” jest wynikiem projektu „Uczcijmy Hoovera” zainicjowanego w 2018
roku przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest włączenie się w
obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a także uczczenia 100. rocznicy
relacji polsko-amerykańskich, poprzez przypomnienie niezwykłej sylwetki wielkiego
przyjaciela Polski, późniejszego Prezydenta USA – Herberta Hoovera i jego pomocy
humanitarnej dla Polski. Jako Szef Amerykańskiej Administracji Pomocy powołanej w 1919
roku Hoover inicjował i organizował działania zmierzające do ratowania Polaków, a
szczególnie polskich dzieci przed głodem i tyfusem, a także służące odbudowie gospodarczej
zniszczonego kraju.

Najbardziej spektakularną zorganizowaną przez niego akcją był Obiad Nieobecnego Gościa, który odbył się 29 grudnia 1920 r. w Hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku. Na zaproszenie Herberta Hoovera odpowiedziało 1000 osób, które wpłaciły po 1000 dolarów, natomiast wartość posiłku, który otrzymali nie przekroczyła 22 centów – równowartości ówczesnej dziennej racji żywieniowej polskiego dziecka. Potentatom gospodarczym ówczesnej Ameryki zaoferowano porcję ryżu i ziemniaków, a do popicia gorące kakao. Zebrano wtedy 3 miliony dolarów (2 miliony dołożył obecny na obiedzie John D. Rockefeller Jr.), które następnie przeznaczono na pomoc medyczną i żywność dla polskich dzieci, za co Herbert Hoover dostał imienną depeszę z podziękowaniem od Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

W szczytowym momencie akcji pomocy dla Polski dożywianych było ponad 1,3 mln dzieci w trzech tysiącach miast i wsi. W 1922 roku Sejm Ustawodawczy przyznał Herbertowi Hooverowi tytuł honorowego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, a już od 1919 roku uniwersytety, w tym Uniwersytet Jagielloński, w uznaniu zasług wręczyły mu doktoraty honoris causa.

Na ratunek polskim dzieciom – Herbert Hoover i jego wizyty w Polsce

Kraków upamiętnił Herberta Hoovera

Była to edycja będzie kulinarna, adresowana już drugi raz do wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie, którzy w ramach konkursu przygotowali obiad inspirowany wydanym przez prezydenta Herberta Hoovera w 1921 roku „Obiadem nieobecnego gościa”.

Warsztaty i konkurs

Jak co roku, uczestnicy stanęli do konkursu, do którego przygotowały ich warsztaty zorganizowane w pracowniach Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 6.  Do prowadzenia warsztatów zaprosiliśmy restauratorów – zdobywców statuetek Hoover Table w poprzednich edycjach. 

Darczyńcy

Dotychczasowi darczyńcy to przedsiębiorcy zrzeszeni w Amerykańskiej Izbie Handlowej AmCham, Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, krakowscy restauratorzy, a także firmy niezrzeszone i osoby indywidualne. Darczyńcą mógł zostać każdy; ostatecznie na konto akcji prowadzone przez Fundację Pełni Kultury wpłynęła podczas tej edycji kwota 51 700 zł, które zostały przekazane placówce z przeznaczeniem na organizację wyjazdów edukacyjno-rekreacyjnych dla wychowanków.

Kolejna edycja wkrótce!

Odbiorcami nagród ufundowanych w 5. edycji Hoover Table jest grupa 46 chłopców z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie przy ul. Górka Narodowa.

W skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych wchodzą: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii oraz szkoły: podstawowa i branżowa I stopnia. Zespół zapewnia opiekę i wychowanie młodzieży w wieku do 18 roku życia, zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Jego podopieczni to chłopcy, którzy doświadczyli wielu trudnych sytuacji rodzinnych, takich jak alkoholizm, przemoc, zaniedbanie wychowawcze, rozwód rodziców. Konsekwencją tego bywa wejście w konflikt z prawem, zażywanie środków psychoaktywnych, klęska edukacyjna, brak poczucia bezpieczeństwa i jakichkolwiek perspektyw na przyszłość.

Na potrzeby akcji zostało założone specjalne konto bankowe, na które wpływają wszystkie środki finansowe wpłacane przez darczyńców na rzecz projektu.

Konto prowadzi Fundacja Pełni Kultury – jeden z partnerów wydarzenia.

Numer Rachunku Bankowego: 52 1020 2892 0000 5702 0779 6909
Nazwa Banku: Bank PKO BP S.A.

Adres: ul. Czerwone Maki 45/96, 30-392 Kraków
Telefon: +48 784705985
E-mail: biuro@pelnikultury.pl
NIP 6762495782

Finał konkursu kulinarnego projektu Hoover Table 2023 na OTOFotokronika Miasta Krakowa
Warsztaty w restauracji Fiorentina
Warsztaty w Hotelu Saskim
Finał konkursu
Finał konkursu

7 + 15 =