Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele Hoovera!

Za nami czwarta edycja projektu Hoover Table upamiętniającego Herberta Hoovera –
amerykańskiego prezydenta-filantropa. Celem akcji było tym razem wsparcie zagrożonych
wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-
Socjoterapeutycznych w Krakowie.

Partnerami projektu są: Urząd Miasta Krakowa, Konsulat Generalny USA w Krakowie, AmCham Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, MuFo Muzeum Fotografii w Krakowie i Fundacja Pełni Kultury.
Upamiętnijmy razem działalność Hoovera!

W Archiwum znajdą Państwo relacje z poprzednich edycji: 2018, 2019 i 2020-21.

Z poważaniem,
Organizatorzy Hoover Table

Akcja „Hoover Table” jest wynikiem projektu „Uczcijmy Hoovera” zainicjowanego w 2018
roku przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest włączenie się w
obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a także uczczenia 100. rocznicy
relacji polsko-amerykańskich, poprzez przypomnienie niezwykłej sylwetki wielkiego
przyjaciela Polski, późniejszego Prezydenta USA – Herberta Hoovera i jego pomocy
humanitarnej dla Polski. Jako Szef Amerykańskiej Administracji Pomocy powołanej w 1919
roku Hoover inicjował i organizował działania zmierzające do ratowania Polaków, a
szczególnie polskich dzieci przed głodem i tyfusem, a także służące odbudowie gospodarczej
zniszczonego kraju.

Najbardziej spektakularną zorganizowaną przez niego akcją był Obiad Nieobecnego Gościa, który odbył się 29 grudnia 1920 r. w Hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku. Na zaproszenie Herberta Hoovera odpowiedziało 1000 osób, które wpłaciły po 1000 dolarów, natomiast wartość posiłku, który otrzymali nie przekroczyła 22 centów – równowartości ówczesnej dziennej racji żywieniowej polskiego dziecka. Potentatom gospodarczym ówczesnej Ameryki zaoferowano porcję ryżu i ziemniaków, a do popicia gorące kakao. Zebrano wtedy 3 miliony dolarów (2 miliony dołożył obecny na obiedzie John D. Rockefeller Jr.), które następnie przeznaczono na pomoc medyczną i żywność dla polskich dzieci, za co Herbert Hoover dostał imienną depeszę z podziękowaniem od Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

W szczytowym momencie akcji pomocy dla Polski dożywianych było ponad 1,3 mln dzieci w trzech tysiącach miast i wsi. W 1922 roku Sejm Ustawodawczy przyznał Herbertowi Hooverowi tytuł honorowego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, a już od 1919 roku uniwersytety, w tym Uniwersytet Jagielloński, w uznaniu zasług wręczyły mu doktoraty honoris causa.

Na ratunek polskim dzieciom – Herbert Hoover i jego wizyty w Polsce

Kraków upamiętnił Herberta Hoovera

  • wrzesień-październik 2022 – warsztaty dla młodzieży w Muzeum Fotografii

Warsztaty te przygotowały uczestników do konkursu fotograficznego, w którym spojrzeli na
świat „Oczami Hoovera”. Nagrody zostały przyznane za pracę grupową i prace indywidualne.

  • 3 listopada 2022 – gala dla darczyńców w Muzeum Fotografii

Jak co roku jednym z wydarzeń towarzyszących akcji była gala dla darczyńców, którą tym
razem uświetnił koncert Doroty Miśkiewicz z zespołem zorganizowany przez amerykański
konsulat. W tej edycji statuetki darczyńcy przyznano 18 firmom: ABB, Aestemed,
Restauracja Andromeda Alfa, BP, CANPACK, Restauracja Fiorentina, GE Healthcare,
International School Of Kraków, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, M Broker
Ubezpieczeniowy, Motorola Solutions, MPL Services, Pegasystems, Philip Morris, Polonia
Consulting KE, Raytheon Technologies, Restauracja Szara Gęś i Hotel Sheraton.

  • 17 lutego 2023 – gala dla młodzieży

Kulminacją tej edycji była gala dla młodzieży w Sali Obrad Miasta Krakowa, podczas której
zwycięzcy i uczestnicy w konkursie „Oczami Hoovera” odebrali dyplomy i nagrody o łącznej
wartości ponad 60 000 złotych, przeznaczonych na zakup sprzętu elektronicznego i
sportowego zarówno na potrzeby indywidualne (nagrody główne i wyróżnienia), jak i dla
grup i całego ośrodka (nagrody grupowe i dodatkowe).

Odbiorcami nagród ufundowanych w 4. edycji Hoover Table jest grupa 46 chłopców z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie przy ul. Górka Narodowa.

W skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych wchodzą: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii oraz szkoły: podstawowa i branżowa I stopnia. Zespół zapewnia opiekę i wychowanie młodzieży w wieku do 18 roku życia, zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Jego podopieczni to chłopcy, którzy doświadczyli wielu trudnych sytuacji rodzinnych, takich jak alkoholizm, przemoc, zaniedbanie wychowawcze, rozwód rodziców. Konsekwencją tego bywa wejście w konflikt z prawem, zażywanie środków psychoaktywnych, klęska edukacyjna, brak poczucia bezpieczeństwa i jakichkolwiek perspektyw na przyszłość.

Na potrzeby akcji zostało założone specjalne konto bankowe, na które wpływają wszystkie środki finansowe wpłacane przez darczyńców na rzecz projektu.

Konto prowadzi Fundację Pełni Kultury – jeden z partnerów wydarzenia.

Numer Rachunku Bankowego: 52 1020 2892 0000 5702 0779 6909
Nazwa Banku: Bank PKO BP S.A.

Adres: ul. Czerwone Maki 45/96, 30-392 Kraków
Telefon: +48 784705985
E-mail: biuro@pelnikultury.pl
NIP 6762495782

4. edycja projektu „Hoover Table” - warszaty fotograficzne dla wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie, które odbyły się w krakowskim Muzeum Fotografii MuFo

Gala wręczenia statuetek darczyńcom 4. edycji akcji „Hoover Table” w Muzeum Fotografii MuFo

Gala dla młodzieży – wręczenie dyplomów i nagród w konkursie „Oczami Hoovera”

RMF24 - Hoover Table po raz czwarty. W tym roku wydarzenie wspiera krakowską młodzież

Instytut Filologii Angielskiej UP - Gala wieńcząca IV edycję projektu „Hoover Table”

PlayKraków - Herbert Hoover byłby z nich dumny!

3 + 15 =