III edycja 2020-2021

W trzeciej edycji projektu uczestnicy w grupach reprezentujących poszczególne placówki dowolną techniką (plastyczną, literacką, audiowizualną) przedstawili swoje wyobrażenia/plany/marzenia inspirowane sylwetką Herberta Hoovera.