IV edycja 2022

W 4. edycji akcji Hoover Table wzięło udział 46 wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych przy ul. Górka Narodowa w Krakowie, uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Muzeum Fotografii MuFO w Krakowie i wykonali prace, które zgłosili do konkursu fotograficznego „Oczami Hoovera”. W tej edycji wręczyliśmy ufundowane przez sponsorów nagrody o wartości ponad 60,000 zł.

  • wrzesień-październik 2022 – warsztaty dla młodzieży w Muzeum Fotografii

Warsztaty te przygotowały uczestników do konkursu fotograficznego, w którym spojrzeli na
świat „Oczami Hoovera”. Nagrody zostały przyznane za pracę grupową i prace indywidualne.

  • 3 listopada 2022 – gala dla darczyńców w Muzeum Fotografii

Jak co roku jednym z wydarzeń towarzyszących akcji była gala dla darczyńców, którą tym
razem uświetnił koncert Doroty Miśkiewicz z zespołem zorganizowany przez amerykański
konsulat. W tej edycji statuetki darczyńcy przyznano 18 firmom: ABB, Aestemed,
Restauracja Andromeda Alfa, BP, CANPACK, Restauracja Fiorentina, GE Healthcare,
International School Of Kraków, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, M Broker
Ubezpieczeniowy, Motorola Solutions, MPL Services, Pegasystems, Philip Morris, Polonia
Consulting KE, Raytheon Technologies, Restauracja Szara Gęś i Hotel Sheraton.

  • 17 lutego 2023 – gala dla młodzieży

Kulminacją tej edycji była gala dla młodzieży w Sali Obrad Miasta Krakowa, podczas której
zwycięzcy i uczestnicy w konkursie „Oczami Hoovera” odebrali dyplomy i nagrody o łącznej
wartości ponad 60 000 złotych, przeznaczonych na zakup sprzętu elektronicznego i
sportowego zarówno na potrzeby indywidualne (nagrody główne i wyróżnienia), jak i dla
grup i całego ośrodka (nagrody grupowe i dodatkowe).

Odbiorcami nagród ufundowanych w 5. edycji Hoover Table jest grupa 46 chłopców z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie przy ul. Górka Narodowa.

W skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych wchodzą: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii oraz szkoły: podstawowa i branżowa I stopnia. Zespół zapewnia opiekę i wychowanie młodzieży w wieku do 18 roku życia, zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Jego podopieczni to chłopcy, którzy doświadczyli wielu trudnych sytuacji rodzinnych, takich jak alkoholizm, przemoc, zaniedbanie wychowawcze, rozwód rodziców. Konsekwencją tego bywa wejście w konflikt z prawem, zażywanie środków psychoaktywnych, klęska edukacyjna, brak poczucia bezpieczeństwa i jakichkolwiek perspektyw na przyszłość.

4. edycja projektu „Hoover Table” - warszaty fotograficzne dla wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie, które odbyły się w krakowskim Muzeum Fotografii MuFo

Gala wręczenia statuetek darczyńcom 4. edycji akcji „Hoover Table” w Muzeum Fotografii MuFo

Gala dla młodzieży – wręczenie dyplomów i nagród w konkursie „Oczami Hoovera”

RMF24 - Hoover Table po raz czwarty. W tym roku wydarzenie wspiera krakowską młodzież

Instytut Filologii Angielskiej UP - Gala wieńcząca IV edycję projektu „Hoover Table”

PlayKraków - Herbert Hoover byłby z nich dumny!